Slack prototype

1. Inchecken met NFC en Slack.

Voor het eerste prototype heb ik een NFC-tag gebruikt waarop ik met de App TagWriter een link heb gezet die correspondeert met mijn test applicatie met als toevoeging /id/1 dit ID is gekoppeld in de database aan het desk_nr O3.106. 

 

 

 

 

Wanneer je deze NFC-tag scannend wordt er gevraagd of je deze link wilt openen en wordt je vervolgens naar de applicatie gebracht die de ID uit de link ophaalt en de juiste desk nummer toont vervolgens wordt je gevraagd om in te loggen met je Greenhouse Slack account. Wanneer dit voltooid is kom je op de incheck pagina. Hier kan je je beschikbaarheid aangeven en inchecken.

Tijdens het inloggen worden de gegevens opgeslagen in de database en bij het inchecken worden deze twee tabellen gekoppeld door de user_id in de desk tabel te zetten.

Zie wireframes & designs voor de designs.

2. Collega's zoeken in Slack.

Het incheck systeem is nodig om gebruikers te registreren in de applicatie en bij te houden waar ze zitten en wat hun availablility is. Vervolgens heb ik in Slack een bot aangemaakt die met slash commands een request naar de database stuurt om informatie op te halen. 

In de request wordt er gekeken naar de naam die gezocht wordt, deze wordt eerst gestript van onnodige karakters en vervolgens wordt er gekeken wat het nummer is van de desk dus bijvoorbeeld O3.106 is op de 3de verdieping en O4.106 is op de 4de verdieping. Een belangrijke check is de expiry_date. Deze wordt in de database opgeslagen wanneer iemand inlogt deze is geldig tot dezelfde dag 23:00:00 wanneer deze verloopt is de incheck niet meer geldig en mag deze niet getoond worden in Slack. 

Als laatste wordt er gekeken naar de status. Aan de hand hiervan wordt een passende response gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


slash command /find @persoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Response van uit finder status was busy

De volgende stap in het prototype zou zijn om een afbeelding mee te sturen met de juiste locatie aangezien het nummer niet veel zegt behalve de verdieping.