Flexplekken participant observation

Om goed te kunnen begrijpen wat de problemen zijn die de flexplekken geven is de beste manier om er zelf aan deel te nemen. Tijdens mijn eerste twee weken bij Greenhouse heb ik gebruik gemaakt van flexplekken en mijn bevindingen opgeschreven. Dit zijn zowel mijn eigen ervaringen als de ervaringen die ik bij andere heb geobserveerd. 

Waarom?

De doelgroep voor mijn product zijn alle Greenhouse medewerkers die gebruik maken van flexplekken. Dit leek mij een goede kans om een 'first hand' experiance te krijgen over hoe werknemers flexplekken ervaren.

Hoe?

Aangezien ik zelf kom te werken in het PON-team waarbij ik werk als creative developer ga ik ook gebruik maken van flexplekken. Drie dagen in de week zit ik vooraan op de 4de verdieping en twee dagen in de week zit ik achteraan op de 4de verdieping. Wat het grote verschil is tussen deze twee settings zijn de teams waarmee je werkt zo zijn er *Craft days waarbij je samen zit met alle creatives van het bedrijf dus ook van ander teams. En op Client days zit je samen met je *Client team. Het was voor mij dus gemakkelijk om mee te gaan in het flexen. Hierbij heb ik wel tussendoor extra opgelet naar opmerkingen over flexdesks. 

Uitvoering en bevindingen

Tijdens mijn eerste twee weken heb ik dus zelf ondervonden hoe flexplekken binnen Greenhouse werken en heb ik zelf al een aantal problemen ondervonden. Daarnaast heb ik ook geobserveerd hoe andere om mij heen flexplekken ervaren.

De problemen zijn:

  1. Het niet kunnen vinden van je collega's zoals ik boven beschrijf zitten teams niet elke dag bij elkaar en kunnen deze over meerdere verdiepingen verspreid zijn. Het tweede probleem wat ik heb gezien zijn het vinden van een plek (voornamelijk voor creatives) waarbij ze de design schermen zoals het hier wordt genoemd tot hun beschikking hebben.
  2. Wanneer je na 9 uur binnen komt bij Greenhouse kan het zijn dat je niet bij je team kan zitten of meerdere verdiepingen moet afzoeken naar een geschikte plaats. 
  3. Elke dag opnieuw instellen van je werkplek (bureau, stoel, schermen ect)
  4. Geen persoonlijke spullen kunnen laten staan.
  5. Scrumbord elke dag moeten mee verplaatsen.
  6. Geen vaste omgeving.

Mijn bevindingen komen ook overeen met de survey die het PCT heeft gehouden. Hierbij gaf 47% aan dat ze flexwerken zien als een lastig proces. De reden die ze hiervoor gaven komen ook overeen het betreft: persoonlijke eigendommen, bekende setting, scrumbord en persoonlijke stoel.

Conclusie

Uit dit onderzoekt blijkt dat er meerdere problemen zijn die met flexplekken te maken hebben, echter zijn er maar twee die met een digitaal product op te lossen zijn namelijk punt 1 en 2. Ik zal mij daarom gaan richten op het oplossen van deze twee problemen.

Note:

*Client en Craft days:
De Creative Craft is een samenvoeging van de creatieve werknemers zoals designers en developers. De Client teams zijn samenvoegingen van verschillende rollen. Deze klanten teams zijn verantwoordelijk voor digitale marketinguitingen voor een vaste groep klanten. Het verschilt dus per dag welke craft bij elkaar zit.